gamechoi.com Game 2mazed

Game 2mazed

Dùng các phím mũi tên để di chuyển, phím SPACE để bắn.

Mục tiêu:

Hai nhân vật cùng về tới đích qui đích.

Một trò chơi đơn giản bạn phải cùng lúc điều khiển 2 nhân vật.

Game hay có thể bạn sẽ thích