gamechoi.com Game Anagram

Game Anagram

Dùng chuột để click vào khung cần điền từ vào. Đánh vào từ mà mình tìm ra.

Mục tiêu:

Tìm từ cần tìm dựa vào từ gợi ý (Clue).

Đây là game trí tuệ tìm từ cần tìm dựa trên từ gợi ý. Với game Anagram vui vẻ đơn giản dễ chơi, là game trí tuệ khác so với các game trí tuệ trước đây bạn từng chơi, nhất định sẽ cho bạn niềm hứng thú hoàn toàn mới lạ. Hãy chơi game hay , game flash hoàn toàn miễn phí phù hợp với tất cả mọi người trên game.licvo.com .