gamechoi.com Game Aztec Mmind

Game Aztec Mmind

Rê chuột để kéo các khối gạch theo chiều qui định sao cho có thể lấy ra khối gạch xanh.

Mục tiêu:

Di chuyển khối gạch xanh ra khỏi, càng ít bước đi càng tốt.

Chắc bạn cũng không xa lạ gì với thể loại di chuyển xe ra khỏi bãi xe với đầy những chiếc xe hàng, và game Aztec Mind cũng có cùng nguyên lý như vậy.

Game hay có thể bạn sẽ thích