gamechoi.com Game Bản đồ Ấn độ

Game Bản đồ Ấn độ

Dùng chuột click vào những nơi cần gửi quà đến sao cho món hàng có thể đến với người nhận trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Mục tiêu:

Chuyển hàng trong thời gian qui định với khoảng đường ngắn nhất.

Bạn hiểu biết như thế nào về địa lý của đất nước Ấn độ, hãy tìm hiểu và khám phá đi bạn. Đây là game trí tuệ giúp bạn phát huy tính tư duy sáng tạo và sự hiểu biết về địa lý. Với game Bản đồ Ấn độ là game trí tuệ khác so với các game trí tuệ trước đây bạn từng chơi, nhất định sẽ cho bạn niềm hứng thú hoàn toàn mới lạ. Hãy chơi game hay , game flash hoàn toàn miễn phí phù hợp với tất cả mọi người trên game.licvo.com .

Game hay có thể bạn sẽ thích