gamechoi.com Game Bắn kẹo

Game Bắn kẹo

dùng chuột để di chuyển vá nhắm bắn.

Bạn sẽ nhắm chính xác các viên kẹo cần bán theo yêu cầu để bắn chính xác.

Lưu ý bạn phải bắn đúng viên kẹo nêu không bạn sẽ bị xử thua.

Game "Bắn kẹo" Đây là một trò chơi game flash về thể loại game bắn bong bóng được nhiều bạn quan tâm tại game.licvo.com . Trong trò chơi này, bạn sẽ bắn các viên kẹo đang di chuyển với tốc độ ngày càng nhanh.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích