gamechoi.com Game Bấp bênh hái quả

Game Bấp bênh hái quả

Dùng các phím: trái, phải, lên, xuống để di chuyển

Cố gắng hái được quả để nâng cấp nha bạn.

Game hay có thể bạn sẽ thích