gamechoi.com Game Cáo Nhỏ Vô Địch

Game Cáo Nhỏ Vô Địch

- Di chuyển bằng các phím mũi tên, nhảy bằng phím mũi tên lên.

- Phím tấn công duy nhất là "A". Đầu tiên bạn chỉ có găng đấm bốc nhưng trong lúc thi đấu bạn sẽ nhặt được thêm nhiều món vũ khí khác mạnh hơn.

Game hay có thể bạn sẽ thích