gamechoi.com Game Chiến Tranh Mạng Xã Hội

Game Chiến Tranh Mạng Xã Hội

- Kích chuột nhắm bắn đối tượng được chỉ đinh.

- Cuộc chiến tranh mạng xã hội, bạn đừng bắn nhân viên và nhất là ông xếp nóng tính nhé!

Cuộc chiến tranh mạng xã hội, bạn đừng bắn nhân viên và nhất là ông xếp nóng tính nhé!

Game hay có thể bạn sẽ thích