gamechoi.com Game Chú Bé Hành Động

Game Chú Bé Hành Động

1. Cách chơi: Dùng chuột để tương tác.

2. Mục tiêu: Bạn hãy tấn công các khối cầu và đừng để cho chúng chạm vào người nhé.

Các khối cầu màu xanh rất nguy hiểm bạn hãy tiêu diệt chúng nhé.

Game hay có thể bạn sẽ thích