gamechoi.com Game Chuyến phiêu lưu của bọt biển

Game Chuyến phiêu lưu của bọt biển

 Dùng để di chuyển

 Phím Space dùng để bắn bong bóng

Game hay có thể bạn sẽ thích