gamechoi.com Game CityCraft

Game CityCraft

- Dùng chuột để tương tác.

Mục tiêu: Hãy nhanh chóng chiếm lấy tất cả các cứ quân trên bản đồ.

Game CityCraft Tham gia cuộc chiến để giành đất đai và các cứ quân. Đây là một dạng game flash thuộc thể loại game chiến thuật của game.licvo.com . Cốt truyện hay và hấp dẫn Hãy nhanh chóng chiếm lấy tất cả các cứ quân trên bản đồ.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích