gamechoi.com Game Điều Phối Xe Hàng

Game Điều Phối Xe Hàng

- Kích chuột vào các mũi tên trên đường để điều khiển xe

Mục tiêu: điều khiển xe chạy vào hướng có các thùng hàng cùng màu với màu xe trong thời gian quy định

Điều phối xe lấy hàng cùng màu nè!

Game hay có thể bạn sẽ thích