gamechoi.com Game Đột kích trên biển

Game Đột kích trên biển

Dùng phím  để nạp đạn

Dùng phím  để quăng lựu đạn

Dùng phím  để quăng lưới

Game mini thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất Game Đột kích trên biển với những màn chơi hết sức thực tế.Một cuộc tổng công kích tiêu diệt khủng bố đang diễn ra trên biển , nhắm bắn tiêu diệt khủng bố bảo vệ đối tượng được yêu cầu.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích