gamechoi.com Game Đưa vào lỗ

Game Đưa vào lỗ

dùng phím mũi tên để di chuyển viên gạch.

sử dụng phím SPACE để chuyển khối điều khiển khi phân đôi.

Bạn sẽ di chuyển viên gạch vào đúng lỗ để có thể thoát được 33 màn của game.

Game "Đưa vào lỗ" Đây là một trong những trò chơi game flash về thể loại game trí tuệ của game.licvo.com được nhiều bạn quan tâm. Trong trò chơi này, bạn phải dùng logic để di chuyển viên gạch vào đúng lỗ để có thể thoát được 33 màn của game.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích