gamechoi.com Game Giải cứu động vật

Game Giải cứu động vật

Cách chơi:  Di chuyển chuột để xác định vị trí thả chuồng giam, chuột trái để thả. Thả chuồng giam của các loại thú giống nhau tiếp xúc với nhau để phá chuồng, giải cứu chúng.

Đây là một trò chơi game flash về thể loại game hành động được nhiều bạn chơi trong game.licvo.com . Tìm cách phá chuồng giam để mang tự do cho các động vật bị giam giữ trong đó.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích