gamechoi.com Game Giải cứu nàng tiên cá

Game Giải cứu nàng tiên cá

dùng chuột để thao tác.

Dùng chuột trái tìm các đồ vật, tìm cách sử dụng chúng để mở được cánh cửa động, giải thoát cho nàng tiên cá đang bị mụ phù thủy giam giữ.

Game "Giải cứu nàng tiên cá" Đây là một trò chơi game flash về thể loại tư duy logic trí tuệ của game.licvo.com . Trong trò chơi này, nàng tiên cá đang bị mụ phù thủy giam giữ, bạn hãy tìm cách mở cửa động giúp nàng tiên cá trốn khỏi nơi bị giam giữ.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích