gamechoi.com Game Giữ Thăng Bằng

Game Giữ Thăng Bằng

- Dùng chuột để chơi.

- Rê khối hình ra khối vùng tối, click chuột để thả khối hình.

- Bạn phải giữ hết tất cả các khối hình không bị rơi giàn.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích