gamechoi.com Game Hà Mã Lấy Chuối

Game Hà Mã Lấy Chuối

-   Dùng các phím mũi tên để di chuyển qua lạ và vứt chuối.

Mục tiêu:

Đem chuối từ này sang nơi khác và chú ý những tảng đá sắp nứt.

Game Hà Mã Lấy Chuối Đem chuối từ này sang nơi khác và chú ý những tảng đá sắp nứt.Là một flash game vui trong mục giải trí trên trang web game.licvo.com .

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích