gamechoi.com Game Hexxagon

Game Hexxagon

- Có 2 cách di chuyển: nhảy (ô màu vàng) để ăn đối thủ, nhân đôi (ô màu xanh).

- Bạn có thể chơi với mấy tính, hoặc 1 đối thủ khác.

Số lượng cờ của bên nào nhiều thì bên đó chiến thắng.

Game hay có thể bạn sẽ thích