gamechoi.com Game Hóa giải lời nguyền

Game Hóa giải lời nguyền

dùng chuột để thao tác.

Nhiệm vụ của bạn là dùng những lá bùa liên kết các cương thi lại để giúp các cương thi trở lại thành người bình thường.

Game "Hóa giải lời nguyền" Đây là một trong những trò chơi game flash về thể loại gane trí tuệ của game.licvo.com được nhiều bạn quan tâm. Trong trò chơi này, tất cả cương thi đều là người bình thường bị ểm bùa, bạn dùng sự logic của mình để sử dụng bùa giúp họ trở lại thành người bình thường.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích