gamechoi.com Game Huje Tháp 2

Game Huje Tháp 2

1. Cách chơi: Dùng chuột để thu hút các con vật màu đỏ.

2. Mục tiêu: Đưa các con vật này vào miệng của kẻ ăn thịt.

Bạn hãy dẫn các con vật màu đỏ đến với kẻ ăn thịt nhé.