gamechoi.com Game Huje Tháp 2

Game Huje Tháp 2

1. Cách chơi: Dùng chuột để thu hút các con vật màu đỏ.

2. Mục tiêu: Đưa các con vật này vào miệng của kẻ ăn thịt.

Bạn hãy dẫn các con vật màu đỏ đến với kẻ ăn thịt nhé.

Game hay có thể bạn sẽ thích