gamechoi.com Game Kết nối dòng điện

Game Kết nối dòng điện

dùng chuột để thao tác.

Nhiệm vụ của bạn là kết nối các điện tích dương và diện tích âm thành một dòng điện.

Game "Kết nối dòng điện" Đây là một trò chơi game flash rất hay của game.licvo.com về vật lý học. Trò chơi chiến lược, nơi bạn sử dụng logic để kiểm soát điện tích cực dương và âm. Các cấp độ trò chơi trôi qua tăng nhiều khó khăn.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích