gamechoi.com Game Lổ hổng thời gian

Game Lổ hổng thời gian

Dùng các phím lên, xuống, qua, lại để di chuyển. Phím lên để ăn kim cương

Và phím cách để nhảy.

Cố gắng ăn thật nhiều kim cương nha và đừng để bị bắt nha bạn.

Game hay có thể bạn sẽ thích