gamechoi.com Game Lớn Lên Nào !

Game Lớn Lên Nào !

- Dùng chuột nhấp vào hình màu xanh, chúng sẽ to lên đến khi không thể to thêm được nữa.

Mục tiêu: làm cho tất cả các hình màu xanh đều to lên đến hết cỡ.

Trò chơi thử sự nhanh nhạy của bạn. Hãy nhấp thật nhanh để làm các khối màu xanh to lên nhé.Một trong những game thiếu nhi khác vui nhộn trong mục game thiếu nhi của vuigame

Game hay có thể bạn sẽ thích