gamechoi.com Game Mario Bắn Pháo 3

Game Mario Bắn Pháo 3

Bạn hãy bắn pháo và tiêu diệt kẻ địch nhé. Do kẻ địch được che chắn khá kĩ. Bạn cần phải thật tinh mắt và nhanh nhạy trong việc lựa chọn hướng bắn nhé.

Mario bắn pháo là một phiên bản đặc biệt của game Mario, hãy chơi thử nào.

Game hay có thể bạn sẽ thích