gamechoi.com Game Mở cửa

Game Mở cửa

Dùng để  di chuyển. Chú ý cửa chỉ mở theo một hướng và đóng theo 1 hướng.

Bạn đã bao giờ phải đi hàng chục vòng quanh nhà mở cửa này rồi đóng của kia chỉ nhằm một mục đích là đến chỗ mình muốn chưa? Hãy thử sức ngay!Một trong những game flash logic thú vị trên vuigame

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích