gamechoi.com Game NGƯỜI BÁN HÀNG TÀI BA

Game NGƯỜI BÁN HÀNG TÀI BA

Mô tả:Bạn đang bán hàng sales off mua 1 tặng 1 mà khách hàng thì cứ vứt đồ bừa bãi. Hãy tinh mắt nhặt đồ khuyến mại ghép lại theo đôi thật nhanh để làm khách hàng vừa lòng nhé!

Game hay có thể bạn sẽ thích