gamechoi.com Game Người hùng

Game Người hùng

Dùng   để di chuyển,  để bắn, di  để chỉnh hướng bắn

Dùng  để nhảy,  ngồi,  /  thay đổi vũ khí

Đường phố đang trở thành chiến trường ác liệt, chỉ có bạn là hy vọng duy nhất của thành phố, bạn hãy tiêu diệt kẻ thù để bảo vệ thành phố. Một tựa game flash biệt kích bạn không thể bỏ lỡ trên vuigame

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích