gamechoi.com Game Nhiệm vụ xe tăng

Game Nhiệm vụ xe tăng

Dùng phím điều hướng  để di chuyển

Dùng  để nhắm bắn

Dùng phím để tự vệ

Đây là một trò chơi game flash về thể loại hoạt hình phù hợp dành cho các em thiếu nhi của game.licvo.com . Nhiệm vụ của bạn là phá hủy căn cứ chế tạo hạt nhân của quân địch, hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ xác định đia điểm nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích