gamechoi.com Game PacMan 2

Game PacMan 2

- Dùng phím mũi tên để di chuyển ăn hết các hạt đậu trắng và con quái vật màu xanh.

Mục tiêu:

Ăn hết các hạt đậu và các quái vật màu xanh trời.

Game hay có thể bạn sẽ thích