gamechoi.com Game Phóng sinh trước giao thừa

Game Phóng sinh trước giao thừa

dùng chuột để thao tác.

Dùng chuột trái tìm các đồ vật, sử dụng chúng để lấy được chìa khóa, giải cứu cho chú chim đang bị giam giữ trong thời gian 30 phút trước giao thừa. Sau thời gian này nếu nhiệm vụ không hoàn thành, chú chim sẽ bị cậu bé đưa đi làm thịt.

Game "Phóng sinh trước giao thừa" Đây là trò chơi game flash về thể loại tư duy logic trí tuệ của game.licvo.com được nhiều bạn quan tâm. Trong tro chơi này, bạn sẽ giải cứu cho chú chim đang bị giam giữ trong thời gian 30 phút trước giao thừa. Sau thời gian này nếu nhiệm vụ không hoàn thành, chú chim sẽ bị cậu bé đưa đi làm thịt.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích