gamechoi.com Game Phòng Vệ Bắc Cực

Game Phòng Vệ Bắc Cực

- Sử dụng chuột trái bố trí 4 loại vũ khí và bắn.

- Nhấn phím SPACE để chuyển đổi đơn vị vũ khí được chọn để bắn vào hướng của các mục tiêu đang tiến vào căn cứ.

Mục tiêu:

Hãy phòng thủ thật khéo léo để chống lại sự tấn công của những động vật Bắc Cực.

Game Phòng Vệ Bắc Cực Lũ động vật phát hiện căn cứ của người Eskimo và quyết định tấn công, bạn hãy giúp loài người bảo vệ căn cứ của mình.Hãy phòng thủ thật khéo léo để chống lại sự tấn công của những động vật Bắc Cực.Một dạng flash game thuộc thể loại game chiến thuật của game.licvo.com .

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích