gamechoi.com Game Sống Trong Bể Kính

Game Sống Trong Bể Kính

- Sử dụng phím → , ← để điều khiển cá.

- Phím Space cách để phun nước. Hãy giúp chú cá phun nước vào những con mồi để có thể ăn chúng nhé, và phun nước vào những viên đá để chúng không thể làm đầy bể.

Game hay có thể bạn sẽ thích