gamechoi.com Game Thanh kiếm quỷ

Game Thanh kiếm quỷ

Sử dụng phím W để di chuyển chậm lại.

Sử dụng phím X để nhảy.

Mục tiêu:

Nhảy qua hết các lưỡi dao của bọn Ninja.

Game Cùng thể loại