gamechoi.com Game Thắp mặt trời

Game Thắp mặt trời

Cách chơi: Dùng phím  để điều khiển nhân vật nhảy tới các vòng tròn khác nhằm tới được chỗ mặt trời an toàn.

Đây là một trong những trò chơi game flash về thể loại game logic trí tuệ của game.licvo.com được nhiều bạn quan tâm. Quyết định thời điểm nhảy hợp lý để tới được chỗ mặt trời.

Game hay có thể bạn sẽ thích