gamechoi.com Game Tháp phòng thủ

Game Tháp phòng thủ

Chọn vũ khí, đạn dược bằng cách vào kho kích chuột vào vũ khí mình muốn Bắn địch bằng cách kích chuột trái!

Game hay có thể bạn sẽ thích