gamechoi.com Game The Handy man

Game The Handy man

1. Cách chơi:

-   Dùng chuột  để ngắm và bắn.

-   Dùng SPACE  để đứng lên, ẩn nấp và thay đạn.

thay đổi vũ khí.

2. Mục tiêu:

Bắn hạ đối thủ.

Game hay có thể bạn sẽ thích