gamechoi.com Game Thoát khỏi sàn nhảy

Game Thoát khỏi sàn nhảy

dùng chuột để chơi.

Tìm cách lấy đủ 3 đồng tiền vàng và giải các mật mã để tìm ra được chìa khóa căn phòng.

Game "Thoát khỏi sàn nhảy" tiếp tục là một trò chơi trong số game flash thuộc thể loại trốn thoát trong mục game trí tuệ của game.licvo.com .Lần này bạn phải tìm các đồ vật bị ẩn giấu, tìm cách sử dụng chúng và giải mật mã để lấy được chìa khóa thoát khỏi sàn nhảy.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích