gamechoi.com Game Tiệm chăm sóc tóc

Game Tiệm chăm sóc tóc

Dùng chuột để thao tác.

Bạn hãy làm cho khách hàng hài lòng về dịch vụ làm tóc của cửa hàng bạn.

Game "Tiệm chăm sóc tóc" Đây là một trò chơi game flash về thể loại game quản lý được nhiều bạn quan tâm tại game.licvo.com . Trong trò chơi này, bạn sẽ trông coi tiệm làm tóc, hãy cố gắng phục vụ thật tốt.

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích