gamechoi.com Game Tripeaks Solitaire

Game Tripeaks Solitaire

- Sử dụng chuột để tương tác.

-Nhiệm  vụ của bạn là loại hết những lá bài trên bàn, bằng cách xếp lá bài lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiếp theo lên vị trí trước đó nhưng chỉ được cách nhau 1 một đơn vị, khi cần thiết có thể dùng đến xấp bài úp.

- Bạn sẽ thua khi không còn lá bài để đi

Thu thập tất cả các thẻ ở boong tàu, chọn thẻ tăng dần hoặc giảm dần số lượng .

Game hay có thể bạn sẽ thích