gamechoi.com Game Ván trượt tuyết

Game Ván trượt tuyết

Sử dụng các phím phương hướng để di chuyển, khoảng trắng để lấy lấy ván và nhảy!

Trượt tới đích, cố gắng tránh đi vào vùng cấm!

Game Cùng thể loại

Game hay có thể bạn sẽ thích